รายละเอียดข่าว

   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 490 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์


  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม 2562