รายละเอียดข่าว

   ผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา ภาควิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2


 • ตามที่ภาควิชามนุษยศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา ของภาควิชาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้คณะกรรมการของภาควิชาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ ดังนี้

  ผู้สอบได้

  ผู้สอบได้

  1. นายกฤษณะ           เริงสูงเนิน
  2. นางสาวโสภิดา        นนศรีภักดี

   

  ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.

   

  ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562          

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 5 มิถุนายน 2562