รายละเอียดข่าว

   ประกาศเรื่องผลสอบ Placement Test นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่คณะต้นสังกัด


  • ประกาศเรื่องผลสอบ Placement Test

    นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่คณะต้นสังกัด

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม 2562