รายละเอียดข่าว

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ธาราวุฒิ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


  • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ธาราวุฒิ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม 2562