รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร