รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 สิงหาคม 2562