รายละเอียดข่าว

   ประกาศการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 • ประกาศการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  .

  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 

  นายพศวีร์ วีรพัฒนคุปต์

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 

  นายศุภาชัย นาคประดิษฐ์

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 

  นายภีรพัฒน์ วัดจัง

  .

  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดตราสัญลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบผลได้ที่ เว็บไซต์   และ แฟนเพจ

  .

  ทั้งนี้คณะได้แนบไฟล์ข้อมูลมาพร้อม E-mail ฉบับนี้แล้ว

  สำหรับประกาศนียบัตรและรางวัลนั้น ทางคณะ จะจัดนำส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงท่านโดยตรง โดยจะขอข้อมูลเพื่อจัดส่งถึงท่านดังนี้

   

  1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากจะนำส่งเป็นเช็คเงินรางวัลระบุชื่อเท่านั้น

  2. ตรวจสอบที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์อีกครั้ง เพื่อความมั่นใจในการจัดส่งเอกสาร

   

  ขอแสดงความนับถือ และหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากท่าน

   

  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   
 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 3 ตุลาคม 2562