รายละเอียดข่าว

   ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์


  • ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
    ขอเชิญชวนบุคลากรคณะฯ ทุกท่าน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม 2562