รายละเอียดข่าว

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 มจพ.


 • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 มจพ.

  ตามที่ มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อันเป็นเท็จ เกี่ยวกับสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  เปิดเผยว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น 

  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่มีมูลอันเป็นความจริง ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอให้หยุดการเผยแพร่การส่งต่อข้อมูลดังกล่าวในขณะนี้ 

  มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการหาผู้กระทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว และจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นความผิดตามมาตรา 14 โดยเจตนา คือรู้ว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือน หรือเป็นเท็จ แล้วยังส่งต่อไปอีก เป็นความผิดและระวางโทษเช่นเดียวกัน จึงต้องระวังที่จะส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลใน Social media ด้วย

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 4 มีนาคม 2563