รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปิดสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปิดสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

    ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 23 มีนาคม 2563