รายละเอียดข่าว

   นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  Graduate English  II     วันพุธ-พฤหัสบดี. ให้เข้ากลุุ่มไลน์ตาม QR นี้


  • นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  Graduate English  II     วันพุธ 17.00-20.00 น. ให้เข้ากลุุ่มไลน์ตาม QR นี้

     

     

    นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  Graduate English  II     วันพฤหัสบดี 17.00-20.00 น. ให้เข้ากลุุ่มไลน์ตาม QR นี้

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 ธันวาคม 2563