รายละเอียดข่าว

   นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ Graduate English I จันทร์-อังคาร. ให้เข้ากลุุ่มไลน์ตาม QR นี้


  • วันจันทร์ 17.00-20.00 น

    วันอังคาร 17.00-20.00 น

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 ธันวาคม 2563