รายละเอียดข่าว

   กลุ่มรายวิชาพลศึกษาของศิลปะศาสตร์ประยุกต์


 • กลุ่มรายวิชาพลศึกษาของศิลปะศาสตร์ประยุกต์

  ให้นักศึกษาเจ้าของตอนเรียนลงทะเบียนให้เรียบร้อย

  ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564

  และจะเปิด OPEN ให้นักศึกษา ทุกคนลงได้ (เฉพาะกรุงเทพฯ)

  ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564

  (รวมวิชา Healthy Life และ Recreation for Life)

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 5 มกราคม 2564