ภาพกิจกรรม

   โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรือง ทำงานอย่าไรให้มีความสุขในยุด 4.0


  • โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  เรือง ทำงานอย่าไรให้มีความสุขในยุด 4.0

    วันที่ 19 มิถุนายน 2560