ภาพกิจกรรม

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระครเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียร


  • จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นราชสักการะ แด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูประการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมพร้อมด้วย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี มจพ. วิทยาเขต ระยอง ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ มจพ.กรุงเทพมหานคร