ภาพกิจกรรม

   โครงการ KM Sharing Day 2019 ครั้งที่ 6


  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ KM Sharing Day 2019 ครั้งที่ 6 "KMUTNB 's 60 th Aniversary : Invention to Innovation" ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรม KM Sharing Day เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานจาก ประสบการณ์การทำงาน วิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่เป็นประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน และการนำเสนอด้วยแผ่นโปสเตอร์ และถ่ายทอดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมรับรู้ ศึกษาสอบถาม และมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกร่วมตัดสินผลงานและการนำเสนอ พร้อมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการ เกมส์เสริมทักษาะความรู้ ทั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี