ภาพกิจกรรม

   มจพ.จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


  •                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)                                  ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี  นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และนักศึกษา มจพ. ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยและถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิ-ตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.