รายละเอียดข่าว

   วิธีการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


 • >>Download<<

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                   

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ โทร. 3531   คุณวันศิริ  เจาตระกูล โทร. 3507  คุณรชยา  ศิริอินทร์ โทร. 3537

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563