รายละเอียดข่าว

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 413


  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 25 พฤศจิกายน 2563