รายละเอียดข่าว

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563


  • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม 2564