รายละเอียดข่าว

   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 765 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์


  • >>>Download<<<

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 17 มิถุนายน 2564