รายละเอียดข่าว

   UNESCO-KMUTNB Small Grants Program เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ด้าน AI Technology & Ethics


 • UNESCO-KMUTNB Small Grants Program เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ด้าน AI Technology & Ethics

   

  รับสมัครผู้สนใจเป็นนักศึกษา หรือ บุคลากร KMUTNB อายุไม่เกิน 35 ปี

   

  ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 กรกฎาคม 2564

   

  #คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  #FAA #KMUTNB

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 13 กรกฎาคม 2564