รายละเอียดข่าว

   OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564


 •     รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2564

      ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE 5

      ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE 5

      ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5

       

      รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2564

      ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE5

      ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE5

      ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 20 กรกฎาคม 2564