รายละเอียดข่าว

   ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


 •  

   

  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - ประเภทสายวิชาการ
  https://drive.google.com/file/d/15gYMeImAw8rG12ub7Jv0C5_0av8IKngN/view?usp=sharing


  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ
  https://drive.google.com/file/d/1pW2bhu0atxOKL29hVf0hcbrqeJDbzbEA/view?usp=sharing

   

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 9 พฤษภาคม 2565