คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับหัวหน้าภาควิชาภาษาคนใหม่ ให้กับ อาจารย์ ดร. พิชัย ปิ่นเพ็ชร และมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณให้กับอดีตหัวหน้าภาควิชาภาษา อาจารย์พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ