ภาพกิจกรรม

   โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน


  • โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน

    ณ วัดวิมุตยาราม ( เชิงสะพานพระราม7 ) เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

    5-20 เมษายน 2561