ภาพกิจกรรม

   พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ วันรวมน้ำใจชาว มจพ. 59 ปี 61


  • พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ วันรวมน้ำใจชาว มจพ. 59 ปี  61

     19 กุมภทพันธ์ 2561