ภาพกิจกรรม

   ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แสดงความห่วงใยสุขภาพของบุคลากร ร่วมรณรงค์ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อสุขภาพอนามัย และมอบหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่นให้แก่บุคลากรคณะ 4 กุมภาพันธ์ 2562


  • ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แสดงความห่วงใยสุขภาพของบุคลากร ร่วมรณรงค์ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อสุขภาพอนามัย และมอบหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่นให้แก่บุคลากรคณะ 
    4 กุมภาพันธ์ 2562