ภาพกิจกรรม

   พิธีมอบเกียรติบัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน


  • พิธีมอบเกียรติบัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีมอบเกียรติบัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน

    ณ อประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562