ภาพกิจกรรม

   ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 2562


 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. 
  ออกบูธประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ 
  เปิดเทอม 17 มิถุนายน 2562

  ในงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ (Job Fair) ครั้งที่ 27

  ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 
  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ