ภาพกิจกรรม

   พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชะนียาจารย์


  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ในโอกาสวันครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย

    วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  บริเวณหน้าอาคาร TGGS มจพ. กรุงเทพมหานาคร