ภาพกิจกรรม

   กิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีไทย เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ภายในงานประกอบ การทำพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน . วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 301 สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ .