ภาพกิจกรรม

   โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


  •                                                                                                                เรื่อง "ผสานพลังกาย พลังใจ มุ่งสู่ผลสำเร็จ"                                                                                                                                                                                                                                 วิทยากร อาจารย์อรรณพ ชนินทร์วงศ์ศิริ                                                                                                                                                           วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 เวลา 08.00-16.00 น. และระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562                   

      ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง