ภาพกิจกรรม

   พิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


  • พิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ 

    พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

    วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2555 

    ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ