ภาพกิจกรรม

   ทำบุญปีใหม่ 2559 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


  • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

    คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า 
    ร่วมทำบุญปีใหม่ 2559 และกิจกรรมปีใหม่ฮาเฮ
    ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559
    ณ ห้อง 415 ชั้น 4 อาคารสวนปาล์ม