ภาพกิจกรรม

   พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2559


  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2559

    8 กุมภาพันธ์ 2559

    ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี