ภาพกิจกรรม

   โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนันวิชาการ


  • โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนันวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

    เรื่อง สร้างเสน่ห์เสริมบุคลิก

    วันที่ 31 มีนาคม - วันที่ 2 เมษายน 2559

    ณ เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี จ. ประจวบศีรีขันธ์