รายละเอียดข่าว

   กระบวนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


  •  

     

    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ โทร. 3531   คุณวันศิริ  เจาตระกูล โทร. 3507  คุณรชยา  ศิริอินทร์ โทร. 3537

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563