รายละเอียดข่าว

   แบบฟอร์มการยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ


 • แบบฟอร์มการยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ สามารถ Download ได้ที่

   

   >>>Click<<<

   

   

   

   

   

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ โทร. 3531   คุณวันศิริ  เจาตระกูล โทร. 3507  คุณรชยา  ศิริอินทร์ โทร. 3537

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563