รายละเอียดข่าว

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 768 และ 871 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)


  •  

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 18 กันยายน 2563