รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญร่วมโครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562


 • ขอเชิญร่วมโครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

  ประจำปีการศึกษา 2562

  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

   

  9.00 น.       มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตลงทะเบียน ณ ห้อง A415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  9.30 น.       เป็นต้นไป คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์กล่าวแสดงความยินดีและ

  เปิดโครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม 2563