รายละเอียดข่าว

   OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2563


  • รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563

   ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE 5

   ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE 5

   ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5

    

   รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2563

   ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE5

   ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE5

   ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 20 มิถุนายน 2564