รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้รับ รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านสังคมศาสตร์ รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563


 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดี

  กับ อาจารย์ ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว

  อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์

  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  ได้รับ รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่  ด้านสังคมศาสตร์ 

  รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 29 มกราคม 2564