รายละเอียดข่าว

   สมาคมศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าประชุมวิสามัญประจำปี 2564


  • สมาคมศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าประชุมวิสามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 10.00
    ห้องประชุม 46-A415 หรือร่วมประชุมทางออนไลน์ ที่ https://meet.google.com/tfe-ijry-xhk หรือทาง QR Code

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 26 มีนาคม 2564