รายละเอียดข่าว

   คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงตา ใจเพชร ที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 8 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 1 มิถุนายน 2564