รายละเอียดข่าว

   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์


  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน 2564