รายละเอียดข่าว

   Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564


  • ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ #Online ผ่านโปรเเกรม Google Meet  โดยส่ง #ลิ้งค์เข้าร่วมกิจกรรมไปทางกลุ่มไลน์ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปสถานที่ที่บุคลากรเลือกทำกิจกรรม : ถ่ายรูปภาพก่อน และหลัง ทำ 5 ส. (เพื่อนำมาประกอบเข้าร่วมโครงการและรายงานผลโครงการ)

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 21 กรกฎาคม 2564