รายละเอียดข่าว

   รณรงค์ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของ #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


  • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รณรงค์ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของ #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 21 กรกฎาคม 2564