รายละเอียดข่าว

   รณรงค์การประหยัดพลังงานคณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์


  • Office ยุคใหม่ประหยัดพลังงานง่ายๆ ที่คุณก็ทำเองได้

    คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รณรงค์ช่วยกันลดการใช้พลังงานในสำนักงาน

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 21 กรกฎาคม 2564