รายละเอียดข่าว

   โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและประสานงานในสำนักงานคณบดี ผ่านโปรแกรม Google Meet


 • ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและประสานงานในสำนักงานคณบดี
  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
  โดยเจ้าหน้าที่จะส่งลิ้งค์ Google Meet ทางกลุ่ม Line สำนักงานคณบดี เวลา 09.00 น.

  สอบถามเพิ่มเติม
  คุณวันศิริ  เจาตระกูล  โทร. 086-347-2322
  คุณพรภิรมย์  แก้วมีแสง  โทร. 087-050-3520

   

  #สัมมนาบุคลากร
  #สำนักงานคณบดี
  #คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  #FAA
  #KMUNTB

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 กรกฎาคม 2564